Logo NZOZ Orthicus
0608 614 214 (012) 65 85 026Nowe centrum medyczne w Krakowie

Rehabilitacja w centrum medycznym orthicus


W pracy wykorzystujemy szereg udokumentowanych klinicznie koncepcji terapeutycznych, opierając się na opracowanych protokołach rehabilitacyjnych dedykowanych danym schorzeniom. Ciągła współpraca i konsultacje z lekarzami leczącymi umożliwiają nam wspólne rozwiązywanie bieżących problemów powstających podczas terapii i skuteczne przezwyciężanie trudności w procesie powrotu pacjenta do pełni zdrowia.

PNF (proprioceptywne torowanie newrowo-mięśnowe) - koncepcja oparta o zasady fizjologii rozwoju ruchowego człowieka z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, nierozerwalnie związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, która została utracona lub ograniczona przez uraz lub chorobę. Odbudowa siły mięśni, zakresu ruchu (kamienie milowe w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym), są wedle zasad koncepcji PNF tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Dzięki dokładnej analizie budowy anatomicznej człowieka PNF wykorzystuje naturalne, trójpłaszczyznowe ruchy, zbliżone do tych, wykonywanych w życiu codziennym. Ruchy te prowadzone są wzdłuż skośnych (diagonalnych) osi ruchu, które ze względu na swój przebieg stwarzają możliwość zaktywizowania największej ilości mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego. W terapii PNF, w zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe, które służą pracy nad powrotem pacjenta do aktywności.

Terapia manualna - dziedzina fizjoterapii stosowana w leczeniu dysfunkcji układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, oparta na wiedzy klinicznej i zastosowaniu wysoko wyspecjalizowanego podejścia terapeutycznego z udziałem technik manualnych i ćwiczeń terapeutycznych. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, mięśni, nerwów). Dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego, terapeuta jest w stanie za pomocą szczegółowego wywiadu i badania odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. W tym rodzaju terapii technikami leczniczymi są masaż (różne jego rodzaje), rozciąganie mięśni, mobilizacje stawowe, manipulacje i ćwiczenia specjalne.

Metoda Mc Kenzie - dedykowania do badania, leczenia i profilaktyki bólów kręgosłupa. Metoda posługuje się specyficznym programem badania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego. Terapia ta opiera się na dokładnej analizie pochodzenia bólu, doborze odpowiedniej techniki (ćwiczenia lub manipulacje) oraz edukacji pacjenta (ustalenie dokładnych zaleceń celem pokonania bólu a w dalszej perspektywie uniknięcia nawrotu choroby. Metoda ma zastosowanie w bólach kręgosłupa pochodzenia mechanicznego wywołanych: długotrwałymi obciążeniami statycznymi, przykurczonymi lub zbliznowaciałymi tkankami (mięśnie przykręgosłupowe, więzadła, dysk, korzeń nerwowy, opona twarda), jak również przemieszczenie dysku i ucisk na korzeń lub nerw (np. rwa kulszowa).

Medycyna ortopedyczna wg Cyriax'a - jest głównie metodą diagnozowania zaburzeń ruchowych, określanych jako wzorce kliniczne. Dzięki rozbudowanemu wywiadowi i badaniu funkcjonalnemu uzyskuje się kompletną informacje na temat badanego pacjenta. "Wzorzec kliniczny" jest szczególnym zachowaniem się zaburzeń lub grup zaburzeń. Dla wszystkich obrazów klinicznych metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie. Są to m.in.: głęboki masaż poprzeczny, mobilizacje i manipulacje, naciąganie torebki stawowej, trakcja.

N.A.P. - koncepcja integracji neuro-ortopedycznej stosowana w celu ułatwienia wykonywania aktywności w życiu codziennym. N.A.P. łączy elementy tradycyjnej terapii manualnej z aktualną wiedzą neurofizjologiczną, którą wdraża w praktyczne postępowanie z pacjentem mające na celu wybór optymalnych strategii motorycznych do przywrócenia funkcji i aktywności. Podstawowe elementy układu mięśniowo-szkieletowego zostają angażowane do ćwiczeń podczas aktywności dnia codziennego lub w trakcie wykonywania określonego zadania. Oznacza to, że leczenie na poziomie strukturalnym nie jest wykonywane oddzielnie, jako przygotowanie do funkcji, lecz jest zintegrowane z ruchem ukierunkowanym na określony cel, przy czym czynność taka jest wykonywana w sposób aktywny.

Kinesiology taping - polega na oklejaniu wybranych fragmentów ciała (w ściśle określony sposób) plastrami o specjalnej strukturze i właściwościach. Plaster cechuje się elastycznością 130-140% (przez co nie powoduje ograniczenia ruchów). Rozciąga się tylko w swoim wymiarze podłużnym, a jego ciężar i grubość zbliżone są do parametrów skóry. Aplikacje kinesiology tapingu pozwalają na zachowanie pełnego zakresu ruchu, świadomą normalizację napięcia mięśniowego, aktywowanie mięśni uszkodzonych, zmniejszają ból i nienaturalne odczucia skóry, likwidują zastoje i obrzęki limfatyczne oraz korygują niewłaściwe pozycje partnerów stawowych, korygują ułożenia powięzi i skóry i poprawiają mikrokrążenie. Dodatkowo odporność na działanie wody, oraz bardzo dobra oddychalność materiału, czynią kinesiotaping świetną metodą uzupełniającą terapię podczas codziennej aktywności, jak i treningu sportowego. Techniki kinesiology tapingu stanowią uzupełnienie głównej terapii i mają szerokie zastosowanie m.in. w rehabilitacji przeciwbólowej, ortopedycznej, sportowej, neurologicznej, pediatrycznej, pooperacyjnej, ginekologicznej, onkologicznej.

NDT - Bobath (ang. Neurodevelopmenta treatment) - neurofizjologiczne podejście do usprawniania oparte o założenia opracowane przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath oraz neurologa Karela Bobath. W metodzie tej podstawą jest wnikliwa analiza możliwości ruchowych i problemów pacjentów w celu ustalenia i zastosowania odpowiednich technik wspomagania, które ułatwią wykonanie ruchów lub skorygują wzorce ruchowe dla poprawy funkcji niezbędnych w codziennym życiu. Istotą koncepcji NDT Bobath jest interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów pacjenta/dziecka z zaburzeniami funkcji ruchowych wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego z uwzględnieniem osobniczych różnic w budowie i funkcjonowaniu organizmu, osobowości, zdolnościach poznawczych oraz istniejących barierach środowiskowych wpływających na możliwość uczestniczenia w codziennym życiu.

Uzupełnienie terapii głównej stanowią zabiegi fizykoterapeutyczne: elektroterapia m.in.: elektrostymulacja, jonoforeza; ultradźwięki, laseroterapia, krioterapia miejscowa.

Wykonujemy również masaż klasyczny oraz masaż w wybranych schorzeniach.