Logo NZOZ Orthicus
0608 614 214 (012) 65 85 026Nowe centrum medyczne w Krakowie

Oferta Centrum Medycznego ORTHICUS

Diagnostyka USG narządu ruchu - USG stawu kolanowego, biodrowego, barkowego, skokowego wraz z ścięgnem Achillesa, łokciowego, nadgarstka, USG tkanek miękkich (zespoły uciskowe nerwów, choroby mięsni, guzki tkanki podskórnej, gangliony, przeciążenia przyczepów mięśniowych do kości etc.).

USG stawów biodrowych niemowląt - ocena ultrasonograficzna oraz kliniczna niemowlęcych stawów biodrowych metodą Grafa.

Biopsje pod kontrolą USG - nakłucia przestrzeni płynowych i zmian litych, aspiracje cyst, punkcje stawów wraz z podaniem leków.

Podawanie czynników wzrostu pod kontrolą USG.

USG narządów jamy brzusznej

USG tarczycy oraz narządów szyi

USG piersi

USG węzłów chłonnych

USG tkanek miękkich

Konsultacje lekarskie Alergolog - leczenie astmy oskrzelowej, atopowych zapaleń skory, alergii wziewnych i pokarmowych, testy alergiczne, leczenie niedoborów odporności.

Ortopeda - chirurgia stawu kolanowego, skokowego, biodrowego, zabiegi naprawcze i rekonstrukcyjne po urazach sportowych (rekonstrukcje więzadłowe, zabiegi naprawcze i przeszczepy łąkotek, rekonstrukcje chrząstki stawowej), naprawa i leczenie złamań i urazów narządu ruchu oraz ich następstw i powikłań, chirurgia kręgosłupa.

Ortopeda dziecięcy - diagnostyka i leczenie wad wrodzonych narządu ruchu, schorzeń ortopedycznych wieku dziecięcego, leczenie złamań i urazów narządu ruchu u dzieci (w tym złamań i urazów kręgosłupa) oraz ich następstw i powikłań.

Pediatra - leczenie chorób wieku dziecięcego, konsultacje dziecka zdrowego, badania bilansowe, problemy żywieniowe, szczepienia okresowe.
Rehabilitacja Leczenie zachowawcze oraz rehabilitacja przed i pooperacyjna w:
- chirurgii stawu kolanowego (rekonstrukcje więzadłowe, zaopatrzenie uszkodzeń łąkotek, protezowanie i przeszczepy łąkotek, procedury rekonstrukcyjne chrząstki stawowej, zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie stawu rzepkowo udowego),
- chirurgii stawu barkowego (zabiegi naprawcze obrąbka stawowego, pierścienia mięśni rotujących, zaopatrzenie chirurgiczne niestabilności stawu barkowego, stawu barkowo obojczykowego, ciasnota podbarkowa),
- chirurgii stawu biodrowego (konflikt udowo panewkowy, zabiegi naprawcze obrąbka stawowego, zabiegi naprawcze i rekonstrukcyjne chrząstki stawowej panewki oraz głowy kości udowej, odbarczenie biodra trzaskającego wewnętrznego jak i zewnętrznego, zaopatrzenie chirurgiczne martwicy głowy kości udowej),
- chirurgii stawu skokowego (odbarczenie usidlenia w stawie skokowym, rekonstrukcje więzadłowe, procedury rekonstrukcyjne chrząstki stawowej, naprawa uszkodzeń ścięgna Achillesa - w tym rehabilitacja po leczeniu schorzeń ścięgna Achillesa czynnikami wzrostu).

Rehabilitacja oraz leczenie fizykalne w zmianach zwyrodnieniowych stawu biodrowego, kolanowego, skokowego, barkowego.

Rehabilitacja ortopedyczna oraz neurologiczna w schorzeniach kręgosłupa (zmiany zwyrodnieniowe, zespoły przeciążeniowe u sportowców, ch Scheuermanna, kręgoszczelina i kręgozmyk, doleczanie rehabilitacyjne po korekcji chirurgicznej skoliozy).

Rehabilitacja schorzeń neuroortopedycznych metodą NDT Bobath (certyfikowani specjaliści).