Logo NZOZ Orthicus
0608 614 214 (012) 65 85 026Nowe centrum medyczne w Krakowie

Zespół Centrum Medycznego ORTHICUS

Dr Małgorzata Romowicz

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie w roku 1989

Specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych w roku 1994

Specjalizacja w dziedzinie radiodiagnostyki w roku 2002


Przebieg kariery zawodowej:

1989 - 2006 - Oddział III Chorób Wewnętrznych Szpital Specjalistyczny im. J Dietla w Krakowie. Starszy asystent.

1998 - 2006 - Zakład Diagnostyki Obrazowej Specjalistyczny Szpital im. J. Dietla

2006 - 2009 - Klinika Krakowska Lekarz Chorób Wewnętrznych – Radiodiagnostyk

2009 - 2011 – Szpital im. Św Rafała w Krakowie. Kierownik Izby Przyjęć i Ambulatorium.


Ważniejsze staże i szkolenia (w tym zagraniczne):

- Kilkukrotne Kursy doskonalące w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii

- Ukończony Kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych dorosłych wg AHA(American Heart Association).


Spektra kompetencji (zainteresowań) zawodowych:

Diagnostyka ultrasonograficzna (dorośli i dzieci powyżej 10 roku życia), w tym

- USG narządów jamy brzusznej

- USG tarczycy oraz narządów szyi

- USG piersi

- USG węzłów chłonnych

- USG tkanek miękkich