Logo NZOZ Orthicus
0608 614 214 (012) 65 85 026Nowe centrum medyczne w Krakowie

Zespół Centrum Medycznego ORTHICUS

Dr Miłosz Przybyszowski

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2000 r.

Specjalizacja w dziedzinie pediatrii w 2010 r.


Przebieg kariery zawodowej:

2001 - 2009 - Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Asystent.

2009 - 2010 - Oddział Leczenia Żywieniowego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Asystent.

2001 - obecnie - Poradnia Pediatryczna, NZOZ Kraków Południe.


Ważniejsze publikacje:

Tomasik P, Wędrychowicz A, Przybyszowski M, Spodaryk M, Fyderek K, Sztefko K. The parenteral feeding and secretion of regulatory peptides in infants. BMC Gastroenterology 2104.