Logo NZOZ Orthicus
0608 614 214 (012) 65 85 026Nowe centrum medyczne w Krakowie

Zespół Centrum Medycznego ORTHICUS

Mgr Jacek Pilch

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunek Fizjoterapia w roku 2002.


Przebieg kariery zawodowej:

2005 - 2008 - Oddział Urazowo Ortopedyczny Szpitala Miejskiego im. G. Narutowicza w Krakowie. Fizjoterapeuta.

2008 - 2011 - Krakowskie Centrum Rehabilitacji. Fizjoterapeuta.

2011 - obecnie - Szpital św. Rafała w Krakowie. Fizjoterapeuta.

2009 - obecnie - gabinet rehabilitacji Panaceum. Fizjoterapeuta.


Certyfikowany terapeuta PNF, terapii manualnej wg szkoły niemieckiej, NAP (Neuromuscular Arthroskeletal Plasticity), Mc Kenzie, Kinesiology Taping.


Spektra kompetencji (zainteresowań) zawodowych:

- rehabilitacja w schorzeniach stawu kolanowego - leczenie zachowawcze i rehabilitacja po leczeniu chirurgicznym urazów sportowych (naprawa i przeszczep łąkotek stawu kolanowego, rekonstrukcje więzadłowe, procedury naprawcze, przeszczepy chrząstki stawowej, staw rzepkowo udowy - urazowe i nawracające zwichnięcie rzepki),

- rehabilitacja w schorzeniach stawu biodrowego - leczenie zachowawcze i rehabilitacja po leczeniu chirurgicznym (konflikt udowo panewkowy, uszkodzenia obrąbka stawowego, procedury naprawcze chrząstki stawowej, schorzenia struktur okołostawowych),

- rehabilitacja w schorzeniach stawu skokowego - leczenie zachowawcze i rehabilitacja po leczeniu chirurgicznym (rekonstrukcje więzadłowe, procedury naprawcze chrząstki stawowej),

- rehabilitacja w schorzeniach stawu barkowego - leczenie zachowawcze i rehabilitacja po leczeniu chirurgicznym (patologie pierścienia rotatorów, uszkodzenia obrąbka stawowego, ciasnota podbarkowa, patologie stawu barkowo obojczykowego, niestabilność stawu barkowego, bark zamrożony),

- rehabilitacja schorzeń kręgosłupa,

- rehabilitacja w schorzeniach stawu łokciowego: łokieć golfisty, łokieć tenisisty (w tym protokoły po leczeniu czynnikami wzrostu), rehabilitacja po leczeniu chirurgicznym złamań okolicy stawu łokciowego,

- rehabilitacja w urazach tkanek miękkich narządu ruchu.