Logo NZOZ Orthicus
0608 614 214 (012) 65 85 026Nowe centrum medyczne w Krakowie

Zespół Centrum Medycznego ORTHICUS

Dr med. Bartłomiej Kowalczyk  www.orto-kids.com

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1994.

Specjalizacja w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w roku 2003.

Przewód doktorski na temat "Wartość zmodyfikowanej techniki Goldnera w leczeniu nasilonych idiopatycznych stóp końsko szpotawych" zakończony złożeniem egzaminu i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w roku 2001.


Przebieg kariery zawodowej:

1994 - obecnie - Oddział Ortopedyczno Urazowy, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Aktualnie - zastępca ordynatora oddziału.

2011 - obecnie - Oddział Chirurgii z Pododdziałem Ortopedii Szpital Powiatowy w Bochni. Kontrakt na wykonywanie zabiegów operacyjnych w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

2012 - obecnie - Szpital Górka, Busko Zdrój. Kontrakt na wykonywanie zabiegów operacyjnych w dziedzinie ortopedii dziecięcej.


Staże i szkolenia zagraniczne:

2003 - San Diego (USA) International Pediatric Orthopaedic Symposium, szkolenie z techniki leczenia wrodzonych stóp końsko szpotawych metodą Ponseti,

2003 - Orthopedic Department, Children's Hospital of San Diego (USA) - miesięczne szkolenie w zakresie ortopedii dziecięcej,

2006 - Department of Orthopaedic Surgery, Childen' Hospital of Philadelphia (USA) - dwumiesięczne szkolenie w zakresie ortopedii dziecięcej,

2008 - Royal National Orthopaedic Hospital, Stanmore (UK) - dwumiesięczne szkolenie w zakresie ortopedii dziecięcej.


Spektra kompetencji (zainteresowań) zawodowych:

- Wrodzone i nabyte zniekształcenia układu ruchu : deformacje osi kończyn dolnych (osteotomie korygujące oś kończyn), wady stawów biodrowych (zabiegi rekonstrukcyjne stawu biodrowego u dzieci, nierówność kończyn (leczenie operacyjne wyrównujące długość kończyn, epifizjodeza chrząstek wzrostowych, wydłużanie kończyn), neurogenne zaburzenia funkcji kończyn dolnych i górnych w artrogrypozie, mózgowym porażeniu dziecięcym, rozszczepach kręgosłupa ( korekcje przykurczy mięśniowych, transfery ścięgien),

- Deformacje stóp: stopy końsko-szpotawe (leczenie metodą Ponseti), stopy płaskie wrodzone, paluchy koślawe u młodzieży i u dorosłych, deformacje drobnych stawów palców stóp,

- Urazy układu ruchu,

- Zmiany nowotworowe i guzopodobne układu kostnego,

- Urazy sportowe stawu kolanowego i skokowego u młodzieży i dorosłych: uszkodzenia więzadeł krzyżowych (rekonstrukcje więzadeł), uszkodzenia łąkotek (szwy, przeszczepy łąkotek), uszkodzenia chrząstki stawowej (przeszczepy chrząstki stawowej, hodowla chondrocytów), zwichnięcia rzepki (rekonstrukcje więzadeł stabilizujących rzepkę), pourazowe bóle i niestabilność stawu skokowo- goleniowego ( artroskopia stawu skokowego, rekonstrukcje więzadeł),

- Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu, w tym diagnostyka ultrasonograficzna bioder niemowlęcych, ultrasonografia zabiegowa (drobne zabiegi typu nakłucia przestrzeni płynowych, podawanie leków pod kontrolą wizualizacji ultrasonograficznej).


Ważniejsze publikacje:

T.Lejman, B.Kowalczyk: "Nietypowa postać i lokalizacja chrzęstniaka zarodkowego naśladująca przykostny mięsak kościopochodny". Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2007,

J. Feluś, W. Radło, B.Kowalczyk: Wyniki leczenia deformacji Madelunga u dzieci. Chiurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2006,

T.Lejman, B.Kowalczyk: Złuszczenia nasady dalszej piszczeli w wieku rozwojowym (abstract). Chiurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2006,

T.Lejman, B.Kowalczyk: Results of the modyfied Van Nes rotationplasty for proximal femoral focal deficiency (abstract). Journal of Children's Orthopaedics 2007,

B.Kowalczyk, T .Lejman: Podstawy metody Ponseti w leczeniu wrodzonych stóp końsko - szpotawych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007,

T.Lejman, B.Kowalczyk: Złuszczenia nasady dalszej piszczeli u dzieci i młodzieży. Chiurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2007,

B.Kowalczyk, T.Lejman: Wyniki leczenia przemieszczonych złuszczeń dalszej nasady piszczeli u dzieci i młodzieżyChiurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2007,

J.Feluś, B.Kowalczyk, T.Lejman: Sonographic evaluation of the injuries after traumatic patellar dislocation in adolescents Journal of Pediatric Orthopaedics 2008,

J.Feluś, B.Kowalczyk: Analiza obrazów ultrasonograficznych po urazowym zwichnięciu rzepki. Chiurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2008,

B.Kowalczyk, T.Lejman: Short-term results of Ponseti casting and Achilles tendo tenotomy method in clubfoot treatment in arthrogryposis multiplex congenita. Journal of Children's Orthopaedics 2008,

B.Kowalczyk, T.Lejman: Comminuted femoral shaft fractures in children and adolescents: results of surgical treatment (abstract). Journal of Bone and Joint Surg Br 2008,

B.Kowalczyk, T.Lejman: Ponseti casting and Achilles tendo tenotomy method in clubfoot treatment in arthrogryposis multiplex congenita (abstract). Journal of Bone and Joint Surg Br 2008,

B.Kowalczyk, T.Lejman, G.Drabik, E.Załęska-Czepko: Primary epiphyseal localization of primitive neuroectodermal tumor in a child. European Journal of Radiology, 2011,

J Feluś, B Kowalczyk Age-related differences in medial patellofemoral ligament injury patterns in traumatic patellar dislocation: case series of 50 surgically treated children and adolescents. American Journal of Sports Medicine 2012.