Logo NZOZ Orthicus
0608 614 214 (012) 65 85 026Nowe centrum medyczne w Krakowie

Zespół Centrum Medycznego ORTHICUS

Dr Dariusz Kotulski

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie w roku 1992.

Specjalizacja w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w roku 2001.


Przebieg kariery zawodowej:

1993 - obecnie - Oddział Ortopedyczno Urazowy, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Aktualnie - starszy asystent.

2012 - obecnie - Szpital Górka, Busko Zdrój. Kontrakt na wykonywanie zabiegów operacyjnych w dziedzinie ortopedii dziecięcej.


Spektra kompetencji (zainteresowań) zawodowych:

- schorzenia kręgosłupa - wady wrodzone, rozwojowe, deformacje urazy. Specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu (korekcji) skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży (skoliozy). Współzałożyciel i członek międzynarodowej grupy roboczej zajmującej się leczeniem chirurgicznym skolioz dziecięcych i wczesnodziecięcych przy użyciu instrumentarium "rosnącego",

- ortopedia dziecięca: wady wrodzone (dysplazja stawu biodrowego, stopa końsko szpotawa, wrodzone ubytki i deformacje kończyn), schorzenia ortopedyczne wieku dziecięcego (choroba Perthesa, złuszczenie głowy kości udowej), schorzenia neuroortopedyczne (mózgowe porażenie dziecięce, mielodysplazja), urazy narządu ruchu u dzieci i młodzieży, w tym urazy sportowe,

- leczenie schorzeń ortopedycznych kręgosłupa u osób dorosłych (skrzywienia kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe),

- diagnostyka ultrasonograficzna stawu kolanowego i biodrowego, w tym diagnostyka ultrasonograficzna bioder niemowlęcych, ultrasonografia zabiegowa (drobne zabiegi typu nakłucia przestrzeni płynowych, podawanie leków pod kontrolą wizualizacji ultrasonograficznej).


Ważniejsze publikacje:

Sułko J, Kotulski D, Kozłowski K. A variant of "new" postaxial acrofacial dysostosis syndrome. Eur J pediatr 2008,

Radlo W, Kotulski D. Złamania awulsyjne guzowatości piszczeli u młodzieży. Chir Narzadów Ruchu Ortop Pol. 2007,

Radlo W, Feluś J, Kotulski D. Wyniki leczenia i ocena samoistnej przebudowy kata złuszczenia w młodzieńczym złuszczeniu głowy kości udowej. Chir Narzadów Ruchu Ortop Pol. 2005,

Radło W, Sułko J, Kotulski D. Wyniki leczenie zachowawczego choroby Perthesa u dzieci. Ortop Traumatol Rehab 2004,

Radło W, Michno P, Kotulski D. Podostre zapalenie kości u dzieci. Chir Narzadów Ruchu Ortop Pol. 2003,

Kotulski D, Radło W, Michno P. Złamania wyniosłości międzykłykciowej u dzieci. Chir Narzadów Ruchu Ortop Pol. 2003,

Lejman T, Sułko J, Kotulski D. Przeskórna epifizjodeza w leczeniu nierówności kończyn u dzieci - wyniki po zakończeniu wzrostu. Chir Narzadów Ruchu Ortop Pol. 1999,

Lejman T, Sułko J, Kotulski D. Złamania szyjki kości promieniowej u dzieci. Chir Narzadów Ruchu Ortop Pol. 1996.