Logo NZOZ Orthicus
0608 614 214 (012) 65 85 026Nowe centrum medyczne w Krakowie

Zespół Centrum Medycznego ORTHICUS

Dr med. Urszula Jedynak-Wąsowicz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1994.

Specjalizacja w dziedzinie pediatrii II stopnia w roku 2003 oraz w dziedzinie alergologii w roku 2007.

Przewód doktorski na temat "Charakterystyka populacji komórek tucznych przestrzeni oskrzelowo-pęcherzykowej w wybranych chorobach śródmiąższowych płuc" zakończony złożeniem egzaminu i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w roku 2002.


Przebieg kariery zawodowej:

1995-1999 - Katedra Patofizjologii Collegium Medicum UJ. Asystent.

1997-2002 - Oddział Pediatrii, Gastroenterologii I Żywienia, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Asystent.

2002-2007 - Klinika Pediatrii, Gastroenterologii I Żywienia, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Collegium Medium UJ. Asystent

2007-obecnie - Klinika Chorób Dzieci PAIP Collegium Medicum UJ, Adiunkt.

2007-obecnie - Oddział Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.


Staże i szkolenia zagraniczne:

Food Allergy and Anaphilaxis Meeting, 7-9 February 2013, Nice, France EAACI Allergy School,

Food Allergy Training Course, 23 - 25 August 2012 Vienna, Austria,

ESPGHAN Postgraduate course, June 2011, Sorrento, Italy,

ESPGHAN Postgraduate course, June 2002, Taormina, Italy.


Spektra kompetencji (zainteresowań) zawodowych:

- alergia pokarmowa - diagnostyka i postępowanie; sytuacje szczególne: autyzm

- atopowe zapalenie skóry - leczenie

- astma oskrzelowa - diagnostyka, leczenie, wzajemna relacja lekarz-rodzic-pacjent

- astma wczesnodziecięca

- immunoterapia swoista ("odczulanie")

- zaburzenia immunologiczne u dzieci


Przynależność do Towarzystw Naukowych:

1996 - Polskie Towarzystwo Fizjologiczne,

1998 - Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci,

2004 - Polskie Towarzystwo Alergologiczne,

2006 - European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN),

2010 - European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).


Ważniejsze publikacje:

Jedynak-Wasowicz U, Przybyszewska K, Kowalska-Duplaga K, Sladek M, Wedrychowicz A, Pieczarkowski S, Fyderek K. Anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies and clinical picture of Crohn's disease in children and adolescents [in:]. Recent Advances in the Knowledge of Children Bowel Disease, red. M. Korzon, Wydawnictwo Adam Marszałek 2006,

Cichocka-Jarosz E, Jedynak-Wąsowicz U, Głodzik I, Lis G, Pietrzyk JJ. Pierwotna dyskinezja rzęsek w świetle rekomendacji. Opis przypadków klinicznych u dzieci. Przegląd Lekarski 2010,

Jedynak-Wasowicz U, Sladek M, Cichocka-Jarosz E, Lis G. Exercise induced bronchial hyperreactivity in asthmatic children is not related to gastroesophageal reflux episodes. Allergy 2010,

Wedrychowicz Andrzej; Kowalska-Duplaga Kinga; Jedynak-Wasowicz Urszula; et al.Serum Concentrations of VEGF and TGF-beta 1 During Exclusive Enteral Nutrition in IBD. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011,

Głowacka E, Jedynak-Wasowicz U, Sanak M, Lis G. Exhaled eicosanoid profiles in children with atopic asthma and healthy controls. Pediatr Pulmonol. 2012,

Jedynak-Wasowicz U, Cichocka-Jarosz E, Lis G. Anaphylaxis for extensively hydrolyzed cow's milk formula - case reports. EACCI Allergy School on "Food Allergy Training Course" 2012, 23-25 August, Vienna, Austria.


Rozdziały w podręcznikach i pracach zbiorowych:

Urszula Jedynak-Wąsowicz. Alergia pokarmowa. W: Vademecum pediatry : podręcznik dla lekarzy, studentów i pielęgniarek / pod red. Jacka Józefa Pietrzyka. - Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011;

Urszula Jedynak-Wąsowicz, Grzegorz Lis. Alergia pokarmowa. W: Choroby alergiczne u dzieci/pod red. Grzegorza Lisa. Medical Tribune Polsk. Warszawa 2013;

Urszula Jedynak-Wąsowicz, Grzegorz Lis. Diagnostyka chorób alergicznych. W: Choroby alergiczne u dzieci/pod red. Grzegorza Lisa. Medical Tribune Polska. Warszawa 2013;

Urszula Jedynak-Wąsowicz. Zalecenia żywieniowe w zapobieganiu chorób alergicznych oraz wytyczne postępowania w alergii na pokarm u dzieci. W: Żywienie dzieci - wytyczne i stanowiska towarzystw naukowych 2006-2012/pod red. Hanny Szajewskiej i Anny Rybak. Standardy Medyczne 2013, T. 1.