Logo NZOZ Orthicus
0608 614 214 (012) 65 85 026Nowe centrum medyczne w Krakowie

Zespół Centrum Medycznego ORTHICUS

Dr med. Jarosław Feluś  www.jaroslawfelus.pl

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1999

Specjalizacja w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządu ruchu w roku 2008

Przewód doktorski na temat "Wartość badania USG w ocenie uszkodzeń towarzyszących urazowemu zwichnięciu rzepki i wyborze strategii leczenia" " zakończony złożeniem egzaminu i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w roku 2012.


Przebieg kariery zawodowej:

2001-obecnie - Oddział Ortopedyczno Urazowy, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Aktualnie - starszy asystent

2011-obecnie - Oddział Chirurgii z Pododdziałem Ortopedii Szpital Powiatowy w Bochni. Kontrakt na wykonywanie zabiegów operacyjnych w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

2012-obecnie - Szpital Górka, Busko Zdrój. Kontrakt na wykonywanie zabiegów operacyjnych w dziedzinie ortopedii dziecięcej.


Staże i szkolenia zagraniczne:

2006 - ośmiomiesięczne szkolenie w Wielkiej Brytanii z zakresu chirurgii stawu biodrowego i kolanowego, Peninsula Treatment Center, Plymouth, UK,

2007-2009 EPOS Instructional Course on Paediatric Orthopaedics (Marie Curie Actions). Cykl czterech, tygodniowych kursów instruktażowych dotyczących zagadnień ortopedii i traumatologii dzieciecej (Wiedeń, Helsinki, Marsylia, Tel Aviv),

2010 - AO Trauma Course - Paediatric fracture menagement. Davos, Switzerland,

2011 - Meniscal transplantation using synthetic grafts - Menaflex. Kurs szkoleniowy dotyczący wszczepiania syntetycznych przeszczepów łąkotek. Tubingen, Deutschland,


Spektra kompetencji (zainteresowań) zawodowych:

- chirurgia stawu kolanowego - leczenie chirurgiczne urazów sportowych (naprawa i przeszczep łąkotek stawu kolanowego, rekonstrukcje więzadłowe, procedury naprawcze, przeszczepy chrząstki stawowej, staw rzepkowo udowy - urazowe i nawracające zwichnięcie rzepki)

- chirurgia stawu biodrowego (leczenie konfliktu udowo panewkowego, uszkodzeń obrąbka stawowego, następstw chorób wieku dziecięcego: dysplazja stawu biodrowego, choroba Perthesa, złuszczenie głowy kości udowej)

- chirurgia stawu skokowego (rekonstrukcje więzadłowe, procedury naprawcze chrząstki stawowej)

- ortopedia dziecięca: diagnostyka i leczenie wad wrodzonych (dysplazja stawu biodrowego, stopa końsko szpotawa, wrodzone ubytki i deformacje kończyn), schorzeń ortopedycznych wieku dziecięcego (choroba Perthesa, złuszczenie głowy kości udowej), nierówności kończyn, urazów narządu ruchu u dzieci i młodzieży,

- traumatologia narządu ruchu (z wyłączeniem złamań kręgosłupa) u dzieci i dorosłych - leczenie chirurgiczne złamań i urazów narządu ruchu, leczenie powikłań złamań i urazów narządu ruchu (brak zrostu, stany zapalne tkanki kostnej)

- diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu, w tym diagnostyka ultrasonograficzna bioder niemowlęcych, ultrasonografia zabiegowa (drobne zabiegi typu nakłucia przestrzeni płynowych, podawanie leków pod kontrolą wizualizacji ultrasonograficznej)


Ważniejsze publikacje:

Feluś J, Kowalczyk B. Age-related differences in medial patellofemoral ligament injury patterns in traumatic patellar dislocation: case series of 50 surgically treated children and adolescents. Am J Sports Med. 2012,

Feluś J, Kowalczyk B. Analiza obrazów ultrasonograficznych w urazowym zwichnięciu rzepki u młodzieży. Chir Narzadów Ruchu Ortop Pol. 2008,

Feluś J, Kowalczyk B, Lejman T. Sonographic evaluation of the injuries after traumatic patellar dislocation in adolescents. J Pediatr Orthop. 2008,

Feluś J, Radło W, Miklaszewski K, Sułko J. Osteotomia międzykrętarzowa kości udowej w leczeniu przykurczu stawu biodrowego u dzieci w przebiegu Arthrogryposis multiplex congenita. Chir Narzadów Ruchu Ortop Pol. 2007,

Radło W, Miklaszewski K, Feluś J, Sułko J. Rekonstrukcja teratologicznego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci w przebiegu Arthrogryposis multiplex congenita. Chir Narzadów Ruchu Ortop Pol. 2007,

Lejman T, Kowalczyk B, Feluś J Wpływ towarzyszących złamań na wyniki leczenia zwichnięć stawu łokciowego u dzieci. Chir Narzadów Ruchu Ortop Pol. 2006,

Feluś J, Radlo W, Kowalczyk B. Wyniki leczenia operacyjnego deformacji Madelunga w materiale własnym. Chir Narzadów Ruchu Ortop Pol. 2006,

Feluś J, Kowalczyk B. Klinicznie bezobjawowa dysplazja stawu biodrowego - znaczenie badania ultrasonograficznego. Chir Narzadów Ruchu Ortop Pol. 2005,

Kowalczyk B, Feluś J, Kwinta P. Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego: problemy diagnostyczne w materiale własnym. Med Wieku Rozwoj. 2005,

Radlo W, Feluś J, Kotulski D. Wyniki leczenia i ocena samoistnej przebudowy kata złuszczenia w młodzieńczym złuszczeniu głowy kości udowej. Chir Narzadów Ruchu Ortop Pol. 2005.