Logo NZOZ Orthicus
0608 614 214 (012) 65 85 026Nowe centrum medyczne w Krakowie

Zespół Centrum Medycznego ORTHICUS

Dr med. Alicja Fąfara

Absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2005

Przewód doktorski na temat "Wyniki leczenia spastyczności u dzieci za pomocą infuzyjnej pompy baklofenowej" zakończony złożeniem egzaminu i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w roku 2011.


Przebieg kariery zawodowej:

2006 - obecnie - Oddział Neurochiurugii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Aktualnie - młodszy asystent.

2010 - obecnie - Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie - asystent.

2012 - 2013 - Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia CRMK Kraków. Fizjoterapeuta.


Certyfikowany terapeuta NDP Bobath, PNF, terapii manualnej wg szkoły niemieckiej.


Spektra kompetencji (zainteresowań) zawodowych:

- rehabilitacja w schorzeniach stawu kolanowego - leczenie zachowawcze i rehabilitacja po leczeniu chirurgicznym urazów sportowych (naprawa i przeszczep łąkotek stawu kolanowego, rekonstrukcje więzadłowe, procedury naprawcze, przeszczepy chrząstki stawowej, staw rzepkowo udowy - urazowe i nawracające zwichnięcie rzepki),

- rehabilitacja w schorzeniach stawu biodrowego - leczenie zachowawcze i rehabilitacja po leczeniu chirurgicznym (konflikt udowo panewkowy, uszkodzenia obrąbka stawowego, procedury naprawcze chrząstki stawowej, schorzenia struktur okołostawowych),

- rehabilitacja w schorzeniach stawu skokowego - leczenie zachowawcze i rehabilitacja po leczeniu chirurgicznym (rekonstrukcje więzadłowe, procedury naprawcze chrząstki stawowej),

- rehabilitacja w schorzeniach stawu łokciowego: łokieć golfisty, łokieć tenisisty (w tym protokoły po leczeniu czynnikami wzrostu), rehabilitacja po leczeniu chirurgicznym złamań okolicy stawu łokciowego,

- rehabilitacja w urazach tkanek miękkich narządu ruchu,

- rehabilitacja schorzeń neuroortopedycznych metodą NDT Bobath,

- rehabilitacja neurologiczna dzieci po urazach ośrodkowego układu nerwowego, po leczeniu chirurgicznym nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.


Ważniejsze publikacje:

Fafara A, Kwiatkowski S, Kawecka J, Grzegorzewski P, Kawecki Z. Oczekiwania rodziców po wszczepieniu pompy baklofenowej u dzieci z ciężką spastycznością w aspekcie rehabilitacyjnym i psychologicznym. Przegl Lek. 2007,

Grzegorzewski P, Kawecki Z, Swierczyńska A, Fafara A, Kwiatkowski S. Dawka baklofenu w teście baklofenowym, a rzeczywista. Przegl Lek. 2007,

Fąfara-Leś A, Kwiatkowski S, Maryńczak L, Kawecki Z, Adamek D, Herman-Sucharska I, Kobylarz K. Torticollis as a first sign of posterior fossa and cervical spinal cord tumors in children. Childs Nerv Syst. 2014,

Kawecki S, Fąfara A, Kwiatkowski S, Maryńczak L, Milczarek O, Kwiatkowski T. zakotwiczenie rdzenia kręgowego u dzieci. J Othop Trauma Surg. Rel. Res. 2011.