Logo NZOZ Orthicus
0608 614 214 (012) 65 85 026Nowe centrum medyczne w Krakowie

Zespół Centrum Medycznego ORTHICUS

Dr Łukasz Cichy

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2003

Specjalizacja w dziedzinie pediatrii w roku 2010


Przebieg kariery zawodowej:

2004 - obecnie - Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Starszy asystent.

2010 - obecnie - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia. Asystent naukowo - dydaktyczny.

2006 - obecnie - Poradnia Pediatryczna, NZOZ Centrum Medyczne Prokocim Nowy.


Staże i szkolenia zagraniczne:

2013 - Pediatric Gastroenterology instructional course. Salzburg, Austria.


Spektra kompetencji (zainteresowań) zawodowych:

- schorzenia wieku dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem problemów gastroenterologii dziecięcej.


Ważniejsze publikacje:

Cichy Ł, Orlicka A, Fyderek K. Charakterystyka eozynofilowych zapaleń przewodu pokarmowego u dzieci - analiza retrospektywna własnego materiału klinicznego z przeglądem piśmiennictwa. Prz. Lek. 2013,
Cichy Ł, Drzewiecki Ł, Wójcik M, Starzyk JB, Fyderek K. Przydatność testu oddechowego z metacetyną we wstępnej diagnostyce niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby u dzieci z otyłością prostą - doniesienie wstępne. Gastroenterol. Pol. 2012,
Cichy Ł, Fyderek K. Regurgitacje niemowlęce - skala problemu. Klin. Pediatr. 2012